Ervaringen

Wij hebben onze drie kinderen, in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar, op ‘t Palet zitten. De keuze voor ‘t Palet is destijds een gevoelskwestie geweest maar de kernwaarden van het daltononderwijs spraken ons wel aan. Deze vinden wij namelijk ook terug in onze eigen opvoeding van de kinderen.
Terugkijkend op mijn eigen schoolperiodes heb ik gemerkt dat ik o.a. de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid miste toen ik de overstap naar het middelbaar onderwijs had gemaakt. Deze vaardigheden bleken een vereiste te zijn om goed te presteren en mee te kunnen komen. Kijkend naar het daltononderwijs wordt hier veel aandacht aan besteed en naar aanleiding van de thuiswerk periode zie ik deze zelfstandigheid wel terug in onze kinderen. Uiteraard verschilt dit per kind, maar over het algemeen kunnen zij goed zelfstandig aan de slag. Jordi

Onze kinderen Jibbe en Fien zitten in groep 4 en groep 1. Fien zei van de week, toen ze een jurk met een knoopje aan de achterkant aanhad: “Als ik dan gym heb, dan kan ik die ene jongen vragen om mij te helpen, want die is goed in knopen.” Dit is een kleine uitspraak waar wij het Daltononderwijs op het Palet aan terug zien. De kinderen weten wie hen kan helpen. Verder merken we dat de inloop voor beide kinderen een rustig begin van de dag is. Ze kunnen even acclimatiseren in de klas en zijn dan rustig met hun werkje bezig, waardoor ze in het schoolgevoel komen en klaar zijn om een dag te leren. Daarbij vinden wij het heel fijn dat de kinderen leren plannen en hier inzicht in krijgen. Dat zal hen de rest van hun leven helpen. Anouk en Henk.

Waarom hebben wij voor Daltononderwijs gekozen?
Ons zoontje wordt op basisschool 't Palet elke dag voorbereid een mooi, weerbaar mensje te zijn, omdat het onderwijsconcept van Dalton een mooie balans creëert tussen zelfstandig taken oppakken en samenwerken. Dat is de reden dat wij kozen voor dalton en die belofte is waargemaakt. Er is weinig sprake van  klassikaal onderwijs. In het leven buiten school word je ook niet verteld wat je elk uur moet doen om 'je taakjes' af te krijgen. Zijn zelfstandigheid wordt gestimuleerd doordat de juf vertelt wat er in een week moet gebeuren, waarom en nieuwe lesstof methodisch uitlegt. Dan leert zij hem hoe hij zijn taakjes zelf inplant en afmaakt. Hij leert hulp te vragen als hij dat nodig heeft, eerst aan z'n klasgenootjes en dan aan de juf. Het daltonconcept helpt hem in zijn dagelijkse leventje en bereidt hem daarnaast goed voor op hoe het werkt in de maatschappij.

De opbrengst is een blij kind dat graag naar school toe gaat. Omdat hij voldoende structuur krijgt en daarnaast de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om dingen zelf te doen en te regelen. Daar voelt hij zich 'tof' bij. Hij ontwikkelt zich goed omdat de lesstof en de begeleiding worden afgestemd op wat hij nodig heeft.

Mooi te zien hoe de bovenbouw wordt ingezet om de kleuters te helpen. Hoe er ook tussen klassen wordt gestuurd op samenwerking en elkaar helpen. Juffen en
meesters bedenken best bijzondere dingen, zoals eigen vissen in de kleuterklas. Daardoor voelde hij zich meer thuis in de klas, omdat hij een eigen rol had. Nu, vijf
jaar later, mag hij zelf een dictee maken door moeilijke woorden te zoeken in het woordenboek, omdat hij het gewone dictee 'maar saai' vindt. Hij vindt het leuk en groeit sneller. Met thuisonderwijs had ik een draakje naast me. Wat is dat toch met juffen, welke goudstof hebben zij? Omdat als de juf in beeld verschijnt datzelfde draakje ineens verandert in een poeslief, leergierig engeltje. Volgens mij komt het doordat hij oprechte aandacht voelt voor wat hij nodig heeft en zij de juiste grenzen stelt en de structuur biedt waarin hij kan groeien. Wij zijn, samen met Kasper, heel blij met de keuze voor daltononderwijs. Peter en Geeta